Przedmiotem mojej działalności jest wycena nieruchomości dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.
Podstawowy   obszar   działań   to   województwo   mazowieckie, głównie  obszar  miasta  Radomia,  powiatu  radomskiego i powiatów przyległych.
Gwarantuję fachowe i terminowe wykonanie prac na profesjonalnym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi  i kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji. Posiadam uprawnienia nr 6349 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Firma ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego w PZU SA.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.
                                                                 
 
 
Kontakt:

tel. 502 258 082
e-mail: rzeczoznawca.radom@interia.pl
Strony internetowe